• slide-1-min.jpg
 • slide-2-min.jpg
 • slide-3-min.jpg

 

* Ειδικές περιπτώσεις ασθενών με δυσκολία στην μετακίνηση (Ηλικιωμένοι κ.α.) μπορούν να εξυπηρετηθούν επικοινωνώντας μαζί μας και αναφέροντας το πρόβλημα. Στη συνέχεια αναλαμβάνουμε εμείς να στείλουμε εξειδικευμένο προσωπικό για Αιμοληψία Κατ' Οίκον.

Βασικός Προληπτικός Έλεγχος

 • Γενική εξέταση αίματος
 • ΤΚΕ
 • Γενική εξέταση ούρων
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικό οξύ
 • Χοληστερίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • HDL
 • LDL
 • Αθηρωματικός δείκτης
 • SGOT
 • SGPT
 • Γ-GT
 • Σίδηρος
 • Νάτριο
 • Κάλιο

 

Έλεγχος Μεταβολικού Συνδρόμου

 • Χοληστερίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • HDL, LDL, VLDL
 • Αθηρωματικός Δείκτης
 • Ολικά Λιπίδια
 • Γλυκόζη
 • Ινσουλίνη
 • Γλυκοζυλιωμενη
 • CRP
 • Λεπτίνη

Βασικός Θυρεοειδικός Έλεγχος

 • TSH
 • FT3
 • FT4

 

Έλεγχος Αναιμίας

 • Γενική Αίματος
 • ΤΚΕ
 • Σίδηρος
 • Φεριτίνη
 • Βιταμίνη Β12
 • Φυλλικό Oξύ
 • Ολική TIBC
 • Αριθμός ΔΕΚ

 

Βασικός Έλεγχος Παχυσαρκίας

 • Γενική Αίματος
 • Γλυκόζυλιώμενη
 • Σάκχαρο
 • Ούρια
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικό Οξύ
 • SGOT, SGPT, ΓGT
 • Ka
 • Na
 • Ολικά Λιπίδια
 • Χολιστερίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • HDL, LDL, VLDL
 • Αθηρωματικός Δείκτης
 • THE
 • TSH
 • FT4
 • Γενική Ούρων

 

* Ειδικές περιπτώσεις ασθενών με δυσκολία στην μετακίνηση (Ηλικιωμένοι κ.α.) μπορούν να εξυπηρετηθούν επικοινωνώντας μαζί μας και αναφέροντας το πρόβλημα. Στη συνέχεια αναλαμβάνουμε εμείς να στείλουμε εξειδικευμένο προσωπικό για Αιμοληψία Κατ' Οίκον.

Έλεγχος Εμμηνόπαυσης

 • FSH
 • LH
 • E2 – Οιστραδιόλη
 • TSH
 • FT4
 • PRL

Βασικός Προγεννητικός Έλεγχος

 • Γενική Αίματος
 • Σάκχαρο
 • Ούρια
 • Κρεατίνη
 • Σίδηρος
 • Φεριτίνη
 • Φυλλικό Οξύ
 • Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης
 • Ομάδα Αίματος και Rhesus
 • Σύφιλη VDRL
 • HBsAg
 • HCV
 • HIV I&II
 • Τοξόπλασμα Αντισώματα lgM & lgG
 • Ερυθρά Αντισώματα lgM & lgG
 • Κυτταρομεγαλοϊός CMV lgM & lgG
 • Λιστέρια Αντισώματα lgM & lgG
 • Γενική Ούρων

Έλεγχος Γυναικείας Υπογονιμότητας

 • FSH
 • LH
 • PRL
 • 17-OH-Προγεστερόνη
 • Ε2-οιστραδιόλη

Έλεγχος Συνδρόμου Πολυκυστικών Ωοθηκών

 • Τεστοστερόνη Ολική
 • TSH
 • Γλυκόζη
 • FSH
 • LH
 • Ινσουλίνη
 • DHEA
 • DHEA-S
 • Δ4-Ανδροστενεδιόνη
 • 17-ΟΗ-Προγεστερόνη
 • Σφαιρίνη SHBG
 • Τριγλυκερίδια
 • HDL, LDL, VLDL
 • Προλακτίνη
 • Αμυλάση

Έλεγχος για Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα για Γυναίκες

 • Χλαμύδια Τραχώματος
 • Γονόρροια
 • Μυκόπλασμα
 • Ουρεόπλασμα
 • Τριχομονάδες

Καλλιέργεια Κολπικού/Τραχηλικού Επιχρίσματος

 • Άμεση μικροσκοπική εξέταση
 • Μικροσκοπική εξέταση μετά χρώση Gram
 • Αερόβια, αναερόβια καλλιέργεια
 • Καλλιέργεια για μύκητες
 • Καλλιέργεια για γονόκοκκο
 • Καλλιέργεια για μυκόπλασμα, ουρεόπλασμα
 • Αντιβιόγραμμα
 • Mυκητόγραμμα

 

* Ειδικές περιπτώσεις ασθενών με δυσκολία στην μετακίνηση (Ηλικιωμένοι κ.α.) μπορούν να εξυπηρετηθούν επικοινωνώντας μαζί μας και αναφέροντας το πρόβλημα. Στη συνέχεια αναλαμβάνουμε εμείς να στείλουμε εξειδικευμένο προσωπικό για Αιμοληψία Κατ' Οίκον.

Βασικός Έλεγχος Ανδρικής Υπογονιμότητας

 • Testo Ολική
 • FSH
 • LH
 • PRL
 • SHBG
 • Δείκτης Ελευθέρων Ανδρογόνων

Έλεγχος για σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα για Άνδρες

 • Χλαμύδα
 • Γονόρροια
 • Μυκόπλασμα
 • Ουρεόπλασμα
 • Τριχομονάδες

Πλήρης Ανάλυση Σπέρματος

 • Σπερμοδιάγραμμα
 • Αντισπερματικά αντισώματα
 • Βιοχημικός έλεγχος σπέρματος : Μαγνήσιο σπέρματος, φρουκτόζη σπέρματος, καρτινίνη σπέρματος, όξινη φωσφατάση σπέρματος

Έλεγχος Ανδρόπαυσης

 • Testo Ολική
 • Testo Ελεύθερη
 • SHBG
 • FAI Δείκτης Ελευθέρων Ανδρογόνων
 • FSH
 • LH
 • DHEA
 • DHES-S

 

* Ειδικές περιπτώσεις ασθενών με δυσκολία στην μετακίνηση (Ηλικιωμένοι κ.α.) μπορούν να εξυπηρετηθούν επικοινωνώντας μαζί μας και αναφέροντας το πρόβλημα. Στη συνέχεια αναλαμβάνουμε εμείς να στείλουμε εξειδικευμένο προσωπικό για Αιμοληψία Κατ' Οίκον.

Βασικός Έλεγχος Παιδιών (σχολικής ηλικίας)

 • Γενική Αίματος
 • Σάκχαρο
 • Ούρια
 • Κρεατινίνη
 • SGOT, SGPT, ΓGT
 • Αλκαλική Φωσφατάση
 • Χοληστερίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • HDL, LDL
 • Αθηρωματικός Δείκτης
 • Σίδηρος
 • Φεριτίνη
 • TSH
 • FT4
 • ASTO
 • Γενική Ούρων

 

* Ειδικές περιπτώσεις ασθενών με δυσκολία στην μετακίνηση (Ηλικιωμένοι κ.α.) μπορούν να εξυπηρετηθούν επικοινωνώντας μαζί μας και αναφέροντας το πρόβλημα. Στη συνέχεια αναλαμβάνουμε εμείς να στείλουμε εξειδικευμένο προσωπικό για Αιμοληψία Κατ' Οίκον.

Εξετάσεις για Αλλεργίες

banner-right-allergies

Ο έλεγχος για τα ειδικά IgE αντισώματα στο αίμα μπορεί να είναι χρήσιμος για τη διάγνωση της αλλεργικής νόσου καθώς και στο να καθορίσουν ποια είναι τα υπεύθυνα αλλεργιογόνα για την έναρξη των σημείων και συμπτωμάτων της αλλεργίας. Η ποσοτική μέτρηση των ειδικών IgE αντισωμάτων στο εργαστήριο πραγματοποιείται με τον αυτόματο...

Περισσότερα..

Εξετάσεις Σπέρματος

banner-right-sperm2

Το εργαστήριο είναι το μοναδικό στη Λάρισα που διαθέτει αυτόματο αναλυτή (Computer Aided Sperm Analyzer – CASA) για την ανάλυση σπέρματος. Το σύστημα αποτελείται από ένα οπτικό μικροσκόπιο αντίθετη φάσης OLYMPUS CX31, μια κάμερα και το αντίστοιχο software...

Περισσότερα..

Ταυτοποίηση Μικροβίων με το Σύστημα VITEK 2

banner-right-vitek2Η ταυτοποίηση των μικροβίων και ο έλεγχος ευαισθησίας των αντιβιοτικών γίνεται με το σύστημα του Vitek 2 (Biomerieux). Το Vitek 2 διαθέτει ένα Αναπτυγμένο Σύστημα Εξειδίκευσης (AES) και ανιχνεύει φαινοτύπους για τους περισσότερους μικροοργανισμούς, αερόβιους, αναερόβιους και μύκητες...

Περισσότερα..

Εξετάσεις Εργαστηρίου

lab

 • Αιματολογικές Εξετάσεις
 • Βιοχημικές Εξετάσεις Αίματος και Ούρων
 • Ορολογικές Εξετάσεις
 • Ανοσολογικές Εξετάσεις
 • Ηλεκτροφορήσεις - Ανοσοηλεκτροφορήσεις
 • Ορμονολογικές Εξετάσεις
 • Εξετάσεις Πηκτικότητας
 • Καλλιέργειες
 • Νεοπλασματικοί Δείκτες
 • Επίπεδα Φαρμάκων
 • Μοριακή Βιολογία
 • Αλλεργιογόνα
 • Προγεννητικός Έλεγχος
 • Εξετάσεις Γονιμότητας
 • Check Up

Εξετάσεις για Αυτοάνοσα Νοσήματα

banner-right-autoanosaΤο εργαστήριο διαθέτει το αυτοματοποιημένο ELISA σύστημα Alegria® (Orgentec), το οποίο μπορεί να πραγματοποιεί ποσοτικούς προσδιορισμούς αυτοαντισωμάτων στο ίδιο ή διαφορετικά δείγματα ταυτόχρονα όπως τάξης IgG έναντι ANA, ENA, SS-A, SS-B, RNP/Sm, RNP-70, Sm, Scl-70, Jo-1, dsDNA, histones, tTG, AGA, κ.τ.λ. Ο προσδιορισμός των αντιπυρηνικών αντισωμάτων...

Περισσότερα..