• slide-1-min.jpg
 • slide-2-min.jpg
 • slide-3-min.jpg
celiac-disease

Η κοιλιοκάκη (Coeliac ή Celiac Disease) είναι μια αυτοάνοση νόσος με γενετική προδιάθεση, η οποία προκαλείται από δυσανεξία στη γλουτένη, μια πρωτεΐνη που περιέχεται στο σιτάρι, το κριθάρι και τη σίκαλη. Η γλουτένη προκαλεί αλλοιώσεις στον βλεννογόνο του λεπτού εντέρου, εμποδίζοντας τη φυσιολογική πέψη και απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων. Η κοιλιοκάκη εκδηλώνεται με ποικιλία συμπτωμάτων, τόσο γαστρεντερικών όσο και μη ειδικών, τα οποία υποχωρούν με αποκλεισμό της γλουτένης από τη διατροφή.

Η νόσος χαρακτηρίζεται από ποικιλόμορφη κλινική ετερογένεια. Ένας άνθρωπος μπορεί να έχει τα γονίδια της νόσου εκ γενετής, αλλά τα συμπτώματα να παρουσιαστούν οποιαδήποτε στιγμή της ζωής του, για παράδειγμα στη γέννησή του, κατά τη διάρκεια μία ασθένειας ή σε περίοδο άγχους. Ωστόσο, οι περισσότεροι άνθρωποι με γενετική προδιάθεση παραμένουν ασυμπτωματικοί και αδιάγνωστοι για χρόνια, με αποτέλεσμα να εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης μακροπρόθεσμων επιπλοκών της νόσου.

Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί αξιόπιστες εργαστηριακές δοκιμές (ορολογικές και μοριακές) για τη διαγνωστική προσέγγιση της κοιλιοκάκης, οι οποίες σε συνδυασμό με κλινικά δεδομένα μπορούν να βοηθήσουν τον ιατρό στην τελική διάγνωση της νόσου.

Προσδιορισμός αντισωμάτων στο αίμα:

 • Αντισώματα έναντι της ιστικής τρανσγλουταμινάσης (anti-tTG) IgG/IgA
 • Αντισώματα έναντι γλοιαδίνης (anti-Gliadin) IgG/IgA
 • Αντισώματα έναντι πεπτιδίων απαμινωμένης γλοιαδίνης (anti-DGP) IgG/IgA
 • Αντισώματα έναντι του ενδομυϊού (EMA) IgA

Γενετικοί δείκτες:

 • HLA DQ2
 • HLA DQ8

 

 • The Spectrum of Differences between Childhood and Adulthood Celiac Disease. Ciccocioppo R1, Kruzliak P2, Cangemi GC3, Pohanka M4,5, Betti E6, Lauret E7, Rodrigo L8., Nutrients. 2015 Oct 22;7(10):8733-51. doi: 10.3390/nu7105426.
 • Modern diagnosis of celiac disease and relevant differential diagnoses in the case of cereal intolerance. Hahn M1, Hagel AF2, Hirschmann S2, Bechthold C2, Konturek P3, Neurath M2, Raithel M4., Allergo J Int. 2014;23(2):67-77. Epub 2014 Mar 19.
 • Clinical utility of serologic testing for celiac disease in ontario: an evidence-based analysis. Health Quality Ontario., Ont Health Technol Assess Ser. 2010;10(21):1-111. Epub 2010 Dec 1.
 • Celiac disease: risk assessment, diagnosis, and monitoring. Setty M1, Hormaza L, Guandalini S., Mol Diagn Ther. 2008;12(5):289-98.
pbc

Η πρωτοπαθής χολική κίρρωση (ΠΧΚ) (primary biliary cirrhosis, PBC) είναι μία αυτοάνοση χολοστατική νόσος του ήπατος με προοδευτική, ανοσολογικά επαγώμενη καταστροφή των μικρών ενδοηπατικών χοληφόρων. Η ακριβής αιτιολογία της ΠΧΚ δεν έχει πλήρως διευκρινιστεί, ωστόσο, φαίνεται ότι η νόσος πυροδοτείται από ένα συνδυασμό γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Η νόσος εμφανίζεται συχνότερα στις γυναίκες.

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν κνησμό και αίσθημα κόπωσης, κοιλιακό άλγος και ίκτερο, αν και στις περισσότερες περιπτώσεις η διάγνωση της ΠΧΚ γίνεται σε ασυμπτωματικούς ασθενείς βάσει εργαστηριακών εξετάσεων και συμβατής βιοψίας ήπατος. Ενδείξεις για την ύπαρξη της νόσου αποτελούν εργαστηριακές εξετάσεις όπου φαίνεται αύξηση των ηπατικών ενζύμων (ALP, γGT και πιθανά AST και ALT). Κυρίαρχη παρουσία στη διάγνωση της ΠΧΚ κατέχουν τα αντιμιτοχονδριακά αντισώματα (ΑΜΑ), καθώς ανιχνεύονται σε ποσοστό περίπου 95% των ασθενών, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζουν εξαιρετική ειδικότητα. Η διάγνωση της ΠΧΚ στο αρχικό ασυμπτωματικό στάδιο έχει μεγάλη σημασία, αφού φαίνεται ότι οι ασυμπτωματικοί ασθενείς είναι αυτοί που επωφελούνται πολύ από την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία.

 

 • Primary biliary cirrhosis. Nguyen DL, Juran BD, Lazaridis KN., Best Pract Res Clin
 • Gastroenterol. 2010 Oct;24(5):647-54.
 • Presentation and diagnosis of primary biliary cirrhosis in the 21st
 • century. Kumagi T, Onji M. , Clin Liver Dis. 2008 May;12(2):243-59; vii.
 • Increased prevalence of antimitochondrial antibodies in first-degree relatives of patients with primary biliary cirrhosis. Lazaridis KN, Juran BD, Boe GM, Slusser JP, de Andrade M, Homburger HA, et al., Hepatology. 2007 Sep;46(3):785-92.
 • Antimitochondrial antibodies and other antibodies in primary biliary cirrhosis: diagnostic and prognostic value. Muratori L, Granito A, Muratori P, Pappas G, Bianchi FB., Clin Liver Dis. 2008 May;12(2):261-76; vii.
helicobacter2

Το ελικοβακτήριο του πυλωρού (Helicobacter pylori) είναι ένα Gram(-) αρνητικό μικροαερόφιλο βακτήριο που εντοπίζεται στο στομάχι και συνδέεται με διάφορες καταστάσεις, όπως χρόνια γαστρίτιδα και γαστρικά έλκη, δωδεκαδακτυλικό έλκος και καρκίνο του στομάχου. Παρόλα αυτά , πάνω από το 80% των ατόμων τα οποία έχουν μολυνθεί με το βακτηρίδιο είναι ασυμπτωματικά και πιθανολογείται ότι παίζει σημαντικό ρόλο στο φυσικό περιβάλλον του στομάχου. Περισσότερο από το 50% του πληθυσμού φιλοξενεί το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού στον ανώτερο γαστρεντερικό σωλήνα του.

Έχουν αναπτυχθεί πολλές διαφορετικές μέθοδοι για τη διάγνωση της λοίμωξης από το ελικοβακτήριο, εμφανίζοντας η καθεμιά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Στις μη επεμβατικές μέθοδοι κατατάσσονται το τεστ ανίχνευσης αντισωμάτων στο αίμα, το αντιγονικό τεστ κοπράνων και το τεστ αναπνοής. Στις επεμβατικές περιλαμβάνονται η βιοψία έπειτα από ενδοσκόπηση με διενέργεια τεστ ουρεάσης, η ιστολογική εξέταση και η μικροβιακή καλλιέργεια.

Στο εργαστήριο οι εξετάσεις που εκτελούμε για τη διάγνωση της λοίμωξης από το ελικοβακτήριο του πυλωρού περιλαμβάνουν την ανίχνευση αντισωμάτων στο αίμα και την καλλιέργεια έπειτα από βιοψία. Η ανίχνευση αντισωμάτων προϋποθέτει μια απλή αιμοληψία. Η καλλιέργεια περιλαμβάνει τη μεταφορά του δείγματος της βιοψίας με ειδικό υλικό μεταφοράς Portagerm pylori και την καλλιέργεια σε ειδικό υλικό Pylori agar για 5-7 ημέρες.

 

 • Diagnosis of Helicobacter pylori infection: Current options and developments. Yao-Kuang Wang, Fu-Chen Kuo, Chung-Jung Liu, Meng-Chieh Wu, Hsiang-Yao Shih, Sophie SW Wang, Jeng-Yih Wu,Chao-Hung Kuo, Yao-Kang Huang, and Deng-Chyang Wu, World J Gastroenterol. 2015 Oct 28; 21(40): 11221–11235.
 • Diagnosis and epidemiology of Helicobacter pylori infection. Calvet,X., Ramirez Lazaro,M.J., Lehours,P., and Megraud,F., Helicobacter. 2013. 18 Suppl 1: 5-11. 2.
 • Helicobacter pylori research: historical insights and future directions. Fock,K.M., Graham,D.Y., and Malfertheiner,P., Nat Rev Gastroenterol.Hepatol. 2013. 10: 495-500.
 • Helicobacter pylori detection and antimicrobial susceptibility testing. Megraud,F. and Lehours,P., Clin.Microbiol. Rev. 2007. 20: 280-322.
Calprotectin

Η καλπροτεκτίνη (FC) είναι μια ετεροδιμερής πρωτείνη που υπάρχει σε μεγάλες ποσότητες στα ουδετερόφιλα κοκκιοκύτταρα, όπου αντιπροσωπεύει το 60% των κυτταροπλασματικών πρωτεϊνών τους, και σε μικρότερες ποσότητες στα μονοκύτταρα και μακροφάγα. Η καλπροτεκτίνη απελευθερώνεται από τα κοκκία των ουδετερόφιλων και διαδραματίζει ρυθμιστικό ρόλο στη φλεγμονώδη διαδικασία.

Η καλπροτεκτίνη έχει ανιχνευθεί σε διάφορα βιολογικά υγρά, αλλά στην περίπτωση της φλεγμονής του εντέρου μπορεί να ανιχνευθεί στα κόπρανα και είναι ένας πολύτιμος βιολογικός δείκτης της φλεγμονής. Σε ασθενείς με φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου (IBD), δηλαδή ασθενείς που πάσχουν από ελκώδη κολίτιδα, νόσο του Crohn και την λεγόμενη απροσδιόριστη κολίτιδα, τα επίπεδα της καλπροτεκτίνης είναι γενικά πολύ υψηλά. Σε ασθενείς με σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (IBS), τα επίπεδα της καλπροτεκτίνης είναι χαμηλότερα συγκριτικά με ασθενείς με ενεργό φλεγμονώδη νόσο του εντέρου ενώ ορισμένες φορές ανευρίσκονται λίγο υψηλότερα από ότι στα υγιή άτομα.

Η καλπροτεκτίνη είναι ένα χρήσιμο μη επεμβατικό διαγνωστικό τεστ για τον έλεγχο ασθενών που εμφανίζουν κοιλιακούς πόνους και διάρροιες, με άριστη αρνητική προγνωστική αξία, και τη διάκριση μεταξύ φλεγμονώδους νόσου του εντέρου και συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου. Επίσης, η μέτρησή της είναι χρήσιμη στην παρακολούθηση της εξέλιξης της φλεγμονής και της ανταπόκρισης στη θεραπεία. Τα αποτελέσματα μετρήσεων της καλπροτεκτίνης συσχετίζονται σχεδόν απόλυτα με τα αποτελέσματα ενδοσκοπήσεων και έχει αποδειχθεί το πιο ακριβές διαγνωστικό τεστ σε σύγκριση με κοινούς βιολογικούς δείκτες στο αίμα (CRP, TKE). Σύμφωνα με τελευταίες μελέτες, λοιπόν, ο έλεγχος καλπροτεκτίνης στα κόπρανα θα μειώσει σημαντικά τον αριθμό των ενηλίκων για τους οποίους απαιτείται ενδοσκόπηση.

 

Δείγμα: κόπρανα σε στείρο πλαστικό δοχείο
Μέθοδος: Τροποποιημένη Elisa
Αποτέλεσμα: 2 ημέρες

 

 • NICE diagnostics guidance 11: Faecal calprotectin diagnostic tests for inflammatory diseases of the bowel. October 2013.
 • Role of fecal calprotectin as a biomarker of intestinal inflammation in inflammatory bowel disease. Konikoff MR1, Denson LA., Inflamm Bowel Dis. 2006 Jun;12(6):524-34.
 • Calprotectin: a fecal marker for diagnosis and follow-up in patients with chronic inflammatory bowel disease. van den Bergh FA1, Kolkman JJ, Russel MG, Vlaskamp RT, Vermes I., Ned Tijdschr Geneeskd. 2003 Nov 29;147(48):2360-5.
 • Faecal calprotectin -- a useful tool in the management of inflammatory bowel disease. Burri E1, Beglinger C., Swiss Med Wkly. 2012 Apr 5;142:w13557. doi: 10.4414/smw.2012.13557.
 • Faecal calprotectin as reliable non-invasive marker to assess the severity of mucosal inflammation in children with inflammatory bowel disease. Canani RB1, Terrin G, Rapacciuolo L, Miele E, Siani MC, Puzone C, Cosenza L, Staiano A, Troncone R., Dig Liver Dis. 2008 Jul;40(7):547-53. doi: 10.1016/j.dld.2008.01.017. Epub 2008 Mar 20.
 • Disease monitoring in inflammatory bowel disease. Chang S1, Malter L1, Hudesman D1., World J Gastroenterol. 2015 Oct 28;21(40):11246-59. doi: 10.3748/wjg.v21.i40.11246.

Ταυτοποίηση μικροβίων - Αντιβιόγραμμα

banner-art-mikrovia

Η ταυτοποίηση των μικροβίων και ο έλεγχος ευαισθησίας των αντιβιοτικών γίνεται με το σύστημα του Vitek 2 (Biomerieux). Το Vitek 2 διαθέτει ένα Αναπτυγμένο Σύστημα Εξειδίκευσης (AES) και ανιχνεύει φαινοτύπους για τους περισσότερους μικροοργανισμούς, αερόβιους, αναερόβιους και μύκητες. Επιπλέον, επιτρέπει τον προσδιορισμό του καταλληλότερου για τον ασθενή αντιβιοτικού καθώς και τον καθορισμό της δοσολογίας με βάση την Ελάχιστη Ανασταλτική Συγκέντρωση (MIC). Το μηχάνημα δίνει τη δυνατότητα για γρήγορα και αξιόπιστα αποτελέσματα με το λιγότερο χρόνο επεξεργασίας.

Εξετάσεις για Αλλεργίες

banner-right-allergies

Ο έλεγχος για τα ειδικά IgE αντισώματα στο αίμα μπορεί να είναι χρήσιμος για τη διάγνωση της αλλεργικής νόσου καθώς και στο να καθορίσουν ποια είναι τα υπεύθυνα αλλεργιογόνα για την έναρξη των σημείων και συμπτωμάτων της αλλεργίας. Η ποσοτική μέτρηση των ειδικών IgE αντισωμάτων στο εργαστήριο πραγματοποιείται με τον αυτόματο...

Περισσότερα..

Εξετάσεις Σπέρματος

banner-right-sperm2

Το εργαστήριο είναι το μοναδικό στη Λάρισα που διαθέτει αυτόματο αναλυτή (Computer Aided Sperm Analyzer – CASA) για την ανάλυση σπέρματος. Το σύστημα αποτελείται από ένα οπτικό μικροσκόπιο αντίθετη φάσης OLYMPUS CX31, μια κάμερα και το αντίστοιχο software...

Περισσότερα..

Ταυτοποίηση Μικροβίων με το Σύστημα VITEK 2

banner-right-vitek2Η ταυτοποίηση των μικροβίων και ο έλεγχος ευαισθησίας των αντιβιοτικών γίνεται με το σύστημα του Vitek 2 (Biomerieux). Το Vitek 2 διαθέτει ένα Αναπτυγμένο Σύστημα Εξειδίκευσης (AES) και ανιχνεύει φαινοτύπους για τους περισσότερους μικροοργανισμούς, αερόβιους, αναερόβιους και μύκητες...

Περισσότερα..

Εξετάσεις Εργαστηρίου

lab

 • Αιματολογικές Εξετάσεις
 • Βιοχημικές Εξετάσεις Αίματος και Ούρων
 • Ορολογικές Εξετάσεις
 • Ανοσολογικές Εξετάσεις
 • Ηλεκτροφορήσεις - Ανοσοηλεκτροφορήσεις
 • Ορμονολογικές Εξετάσεις
 • Εξετάσεις Πηκτικότητας
 • Καλλιέργειες
 • Νεοπλασματικοί Δείκτες
 • Επίπεδα Φαρμάκων
 • Μοριακή Βιολογία
 • Αλλεργιογόνα
 • Προγεννητικός Έλεγχος
 • Εξετάσεις Γονιμότητας
 • Check Up

Εξετάσεις για Αυτοάνοσα Νοσήματα

banner-right-autoanosaΤο εργαστήριο διαθέτει το αυτοματοποιημένο ELISA σύστημα Alegria® (Orgentec), το οποίο μπορεί να πραγματοποιεί ποσοτικούς προσδιορισμούς αυτοαντισωμάτων στο ίδιο ή διαφορετικά δείγματα ταυτόχρονα όπως τάξης IgG έναντι ANA, ENA, SS-A, SS-B, RNP/Sm, RNP-70, Sm, Scl-70, Jo-1, dsDNA, histones, tTG, AGA, κ.τ.λ. Ο προσδιορισμός των αντιπυρηνικών αντισωμάτων...

Περισσότερα..