Ελικοβακτήριο του Πυλωρού (Helicobacter pylori)

helicobacter2

Το ελικοβακτήριο του πυλωρού (Helicobacter pylori) είναι ένα Gram(-) αρνητικό μικροαερόφιλο βακτήριο που εντοπίζεται στο στομάχι και συνδέεται με διάφορες καταστάσεις, όπως χρόνια γαστρίτιδα και γαστρικά έλκη, δωδεκαδακτυλικό έλκος και καρκίνο του στομάχου. Παρόλα αυτά , πάνω από το 80% των ατόμων τα οποία έχουν μολυνθεί με το βακτηρίδιο είναι ασυμπτωματικά και πιθανολογείται ότι παίζει σημαντικό ρόλο στο φυσικό περιβάλλον του στομάχου. Περισσότερο από το 50% του πληθυσμού φιλοξενεί το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού στον ανώτερο γαστρεντερικό σωλήνα του.

Έχουν αναπτυχθεί πολλές διαφορετικές μέθοδοι για τη διάγνωση της λοίμωξης από το ελικοβακτήριο, εμφανίζοντας η καθεμιά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Στις μη επεμβατικές μέθοδοι κατατάσσονται το τεστ ανίχνευσης αντισωμάτων στο αίμα, το αντιγονικό τεστ κοπράνων και το τεστ αναπνοής. Στις επεμβατικές περιλαμβάνονται η βιοψία έπειτα από ενδοσκόπηση με διενέργεια τεστ ουρεάσης, η ιστολογική εξέταση και η μικροβιακή καλλιέργεια.

Στο εργαστήριο οι εξετάσεις που εκτελούμε για τη διάγνωση της λοίμωξης από το ελικοβακτήριο του πυλωρού περιλαμβάνουν την ανίχνευση αντισωμάτων στο αίμα και την καλλιέργεια έπειτα από βιοψία. Η ανίχνευση αντισωμάτων προϋποθέτει μια απλή αιμοληψία. Η καλλιέργεια περιλαμβάνει τη μεταφορά του δείγματος της βιοψίας με ειδικό υλικό μεταφοράς Portagerm pylori και την καλλιέργεια σε ειδικό υλικό Pylori agar για 5-7 ημέρες.

 

  • Diagnosis of Helicobacter pylori infection: Current options and developments. Yao-Kuang Wang, Fu-Chen Kuo, Chung-Jung Liu, Meng-Chieh Wu, Hsiang-Yao Shih, Sophie SW Wang, Jeng-Yih Wu,Chao-Hung Kuo, Yao-Kang Huang, and Deng-Chyang Wu, World J Gastroenterol. 2015 Oct 28; 21(40): 11221–11235.
  • Diagnosis and epidemiology of Helicobacter pylori infection. Calvet,X., Ramirez Lazaro,M.J., Lehours,P., and Megraud,F., Helicobacter. 2013. 18 Suppl 1: 5-11. 2.
  • Helicobacter pylori research: historical insights and future directions. Fock,K.M., Graham,D.Y., and Malfertheiner,P., Nat Rev Gastroenterol.Hepatol. 2013. 10: 495-500.
  • Helicobacter pylori detection and antimicrobial susceptibility testing. Megraud,F. and Lehours,P., Clin.Microbiol. Rev. 2007. 20: 280-322.

Εξετάσεις Σπέρματος

banner-right-sperm2

Το εργαστήριο είναι το μοναδικό στη Λάρισα που διαθέτει αυτόματο αναλυτή (Computer Aided Sperm Analyzer – CASA) για την ανάλυση σπέρματος. Το σύστημα αποτελείται από ένα οπτικό μικροσκόπιο αντίθετη φάσης OLYMPUS CX31, μια κάμερα και το αντίστοιχο software...

Περισσότερα..

Ταυτοποίηση Μικροβίων με το Σύστημα VITEK 2

banner-right-vitek2Η ταυτοποίηση των μικροβίων και ο έλεγχος ευαισθησίας των αντιβιοτικών γίνεται με το σύστημα του Vitek 2 (Biomerieux). Το Vitek 2 διαθέτει ένα Αναπτυγμένο Σύστημα Εξειδίκευσης (AES) και ανιχνεύει φαινοτύπους για τους περισσότερους μικροοργανισμούς, αερόβιους, αναερόβιους και μύκητες...

Περισσότερα..

Εξετάσεις για Αλλεργίες

banner-right-allergies

ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ IGE ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ IMMUNOCAP.

To διαγνωστικό κέντρο RaptisLab σε συνεργασία με τη Mediaccion, προσφέρει μια σειρά από εξειδικευμένες υπηρεσίες με επίκεντρο την γυναίκα. Το πρόγραμμα ActiveGyn, της Mediaccion ανταποκρίνεται με τον καλύτερο τρόπο στις συνθήκες της εποχής, προσφέροντας στις γυναίκες, υπηρεσίες ιατρικής πρόληψης και διάγνωσης, αλλά και αποκατάστασης στα κορυφαία ιατρικά κέντρα στην Ελλάδα σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές.

Περισσότερα..

Εξετάσεις για Αυτοάνοσα Νοσήματα

banner-right-autoanosaΤο εργαστήριο διαθέτει το αυτοματοποιημένο ELISA σύστημα Alegria® (Orgentec), το οποίο μπορεί να πραγματοποιεί ποσοτικούς προσδιορισμούς αυτοαντισωμάτων στο ίδιο ή διαφορετικά δείγματα ταυτόχρονα όπως τάξης IgG έναντι ANA, ENA, SS-A, SS-B, RNP/Sm, RNP-70, Sm, Scl-70, Jo-1, dsDNA, histones, tTG, AGA...

Περισσότερα..