Καλπροτεκτίνη (FC)

Calprotectin

Η καλπροτεκτίνη (FC) είναι μια ετεροδιμερής πρωτείνη που υπάρχει σε μεγάλες ποσότητες στα ουδετερόφιλα κοκκιοκύτταρα, όπου αντιπροσωπεύει το 60% των κυτταροπλασματικών πρωτεϊνών τους, και σε μικρότερες ποσότητες στα μονοκύτταρα και μακροφάγα. Η καλπροτεκτίνη απελευθερώνεται από τα κοκκία των ουδετερόφιλων και διαδραματίζει ρυθμιστικό ρόλο στη φλεγμονώδη διαδικασία.

Η καλπροτεκτίνη έχει ανιχνευθεί σε διάφορα βιολογικά υγρά, αλλά στην περίπτωση της φλεγμονής του εντέρου μπορεί να ανιχνευθεί στα κόπρανα και είναι ένας πολύτιμος βιολογικός δείκτης της φλεγμονής. Σε ασθενείς με φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου (IBD), δηλαδή ασθενείς που πάσχουν από ελκώδη κολίτιδα, νόσο του Crohn και την λεγόμενη απροσδιόριστη κολίτιδα, τα επίπεδα της καλπροτεκτίνης είναι γενικά πολύ υψηλά. Σε ασθενείς με σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (IBS), τα επίπεδα της καλπροτεκτίνης είναι χαμηλότερα συγκριτικά με ασθενείς με ενεργό φλεγμονώδη νόσο του εντέρου ενώ ορισμένες φορές ανευρίσκονται λίγο υψηλότερα από ότι στα υγιή άτομα.

Η καλπροτεκτίνη είναι ένα χρήσιμο μη επεμβατικό διαγνωστικό τεστ για τον έλεγχο ασθενών που εμφανίζουν κοιλιακούς πόνους και διάρροιες, με άριστη αρνητική προγνωστική αξία, και τη διάκριση μεταξύ φλεγμονώδους νόσου του εντέρου και συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου. Επίσης, η μέτρησή της είναι χρήσιμη στην παρακολούθηση της εξέλιξης της φλεγμονής και της ανταπόκρισης στη θεραπεία. Τα αποτελέσματα μετρήσεων της καλπροτεκτίνης συσχετίζονται σχεδόν απόλυτα με τα αποτελέσματα ενδοσκοπήσεων και έχει αποδειχθεί το πιο ακριβές διαγνωστικό τεστ σε σύγκριση με κοινούς βιολογικούς δείκτες στο αίμα (CRP, TKE). Σύμφωνα με τελευταίες μελέτες, λοιπόν, ο έλεγχος καλπροτεκτίνης στα κόπρανα θα μειώσει σημαντικά τον αριθμό των ενηλίκων για τους οποίους απαιτείται ενδοσκόπηση.

 

Δείγμα: κόπρανα σε στείρο πλαστικό δοχείο
Μέθοδος: Τροποποιημένη Elisa
Αποτέλεσμα: 2 ημέρες

 

  • NICE diagnostics guidance 11: Faecal calprotectin diagnostic tests for inflammatory diseases of the bowel. October 2013.
  • Role of fecal calprotectin as a biomarker of intestinal inflammation in inflammatory bowel disease. Konikoff MR1, Denson LA., Inflamm Bowel Dis. 2006 Jun;12(6):524-34.
  • Calprotectin: a fecal marker for diagnosis and follow-up in patients with chronic inflammatory bowel disease. van den Bergh FA1, Kolkman JJ, Russel MG, Vlaskamp RT, Vermes I., Ned Tijdschr Geneeskd. 2003 Nov 29;147(48):2360-5.
  • Faecal calprotectin -- a useful tool in the management of inflammatory bowel disease. Burri E1, Beglinger C., Swiss Med Wkly. 2012 Apr 5;142:w13557. doi: 10.4414/smw.2012.13557.
  • Faecal calprotectin as reliable non-invasive marker to assess the severity of mucosal inflammation in children with inflammatory bowel disease. Canani RB1, Terrin G, Rapacciuolo L, Miele E, Siani MC, Puzone C, Cosenza L, Staiano A, Troncone R., Dig Liver Dis. 2008 Jul;40(7):547-53. doi: 10.1016/j.dld.2008.01.017. Epub 2008 Mar 20.
  • Disease monitoring in inflammatory bowel disease. Chang S1, Malter L1, Hudesman D1., World J Gastroenterol. 2015 Oct 28;21(40):11246-59. doi: 10.3748/wjg.v21.i40.11246.

Εξετάσεις Σπέρματος

banner-right-sperm2

Το εργαστήριο είναι το μοναδικό στη Λάρισα που διαθέτει αυτόματο αναλυτή (Computer Aided Sperm Analyzer – CASA) για την ανάλυση σπέρματος. Το σύστημα αποτελείται από ένα οπτικό μικροσκόπιο αντίθετη φάσης OLYMPUS CX31, μια κάμερα και το αντίστοιχο software...

Περισσότερα..

Ταυτοποίηση Μικροβίων με το Σύστημα VITEK 2

banner-right-vitek2Η ταυτοποίηση των μικροβίων και ο έλεγχος ευαισθησίας των αντιβιοτικών γίνεται με το σύστημα του Vitek 2 (Biomerieux). Το Vitek 2 διαθέτει ένα Αναπτυγμένο Σύστημα Εξειδίκευσης (AES) και ανιχνεύει φαινοτύπους για τους περισσότερους μικροοργανισμούς, αερόβιους, αναερόβιους και μύκητες...

Περισσότερα..

Εξετάσεις για Αλλεργίες

banner-right-allergies

ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ IGE ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ IMMUNOCAP.

To διαγνωστικό κέντρο RaptisLab σε συνεργασία με τη Mediaccion, προσφέρει μια σειρά από εξειδικευμένες υπηρεσίες με επίκεντρο την γυναίκα. Το πρόγραμμα ActiveGyn, της Mediaccion ανταποκρίνεται με τον καλύτερο τρόπο στις συνθήκες της εποχής, προσφέροντας στις γυναίκες, υπηρεσίες ιατρικής πρόληψης και διάγνωσης, αλλά και αποκατάστασης στα κορυφαία ιατρικά κέντρα στην Ελλάδα σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές.

Περισσότερα..

Εξετάσεις για Αυτοάνοσα Νοσήματα

banner-right-autoanosaΤο εργαστήριο διαθέτει το αυτοματοποιημένο ELISA σύστημα Alegria® (Orgentec), το οποίο μπορεί να πραγματοποιεί ποσοτικούς προσδιορισμούς αυτοαντισωμάτων στο ίδιο ή διαφορετικά δείγματα ταυτόχρονα όπως τάξης IgG έναντι ANA, ENA, SS-A, SS-B, RNP/Sm, RNP-70, Sm, Scl-70, Jo-1, dsDNA, histones, tTG, AGA...

Περισσότερα..